ยอดหญ้า

The Backyard barber

ดินดำร่วน คิวละ : >>>
( ราคาแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน กรุณาไลน์สอบถามราคาก่อน และราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ รวมไปถึงระยะทางในการจัดส่งครับ )

กระสอบใหญ่ : กระสอบละ 125 บาท
( บรรจุในกระสอบ กxย =21นิ้วx33นิ้ว โดยประมาณ ***หมายเหตุ: มะพร้าวสับ เป็นของธรรมชาติ เก็บกลางแจ้ง ไม่ได้ผ่านกระบวนการเก็บแบบอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไม่มีน้ำหนักที่แน่นอน น้ำหนักต่อกระสอบ จะอยู่ในช่วง 8-50กก. ขึ้นอยู่กับความชื้นของมะพร้าวสับครับ 
มะพร้าวสับนั้น ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ผสมกับดิน เพื่อเพิ่มความชื้น ความโปร่งซุย ระบายน้ำ ให้แก่ดิน ลดการเกิดโรคพืช )

หิน 1/2, หิน 3/4  , หิน 3/8  ,หินเกล็ด ,หินคลุก คิวละ : >>>
( ราคาแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน กรุณาไลน์สอบถามราคาก่อน และราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ รวมไปถึงระยะทางในการจัดส่งครับ )

ทรายหยาบ ,ทรายละเอียด คิวละ :>>>
( ราคาแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน กรุณาไลน์สอบถามราคาก่อน และราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ รวมไปถึงระยะทางในการจัดส่งครับ )

ดินปลูกถุงใหญ่ : ถุงละ 25 บาท

ยอดหญ้า จำหน่าย หินแต่งสวน ,หินเกล็ด,หินคลุก, หินก่อสร้าง หิน 3/4 หิน 3/8 , ดินดำ ,ดินปลูก ,ทรายหยาบ ทรายละเอียด, มะพร้าวสับ

สั่งซื้อได้ที่  Tel. 099-242-9339     Line : 0992429339

***ส่งทุกที่ ทั่วเชียงใหม่***

Cart